• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/okuling1
  • https://www.instagram.com/okuling

Menü

Future Tense

Nerelerde Kullanılır:

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken:

My father is going to buy me a bike.
(Babam bana bisiklet alacak.)

The teachers are going to take the students to the museum tomorrow.
(Öğretmenler yarın öğrencileri müzeye götürecekler.)

2. Kuvvetli olasılık belirten eylemleri anlatırken.

It's going to snow, it's very cold.
(Kar yağacak, çok soğuk.)

He is going to fail, he doesn't study at all.
(Kalacak, hiç ders çalışmıyor.)

3. Acıma, sevgi hislerimizi anlatırken.

He has stayed out in the cold for six hours, he is going to be ill.
(Dışarıda soğukta altı saat kaldı, hasta olacak.)

4. Bir tehlikeyi haber veren cümlelerde.

The vase is going to fall off the table.
(Vazo masadan düşecek - düşmek üzere.)

Olumlu Şekli
(Affirmative Form)
Iamözne + am/is/are- + going to + fiil (1. hali)

going to finish the food.

He / She / Itis
We / You / Theyare

Not: come, go fiilleri going to Future Tense ile genellikle kullanılmazlar. Bu fiilleri Present Continuous ile kullanmayı tercih ederiz.

I am goinh to go. yerine I am going.
I am going to come. yerine I am coming. deriz.

going to Future Tense'te aşağıdaki zaman zarfları (adverbs of time) kullanılabilir:

Today: Bugün
Tonight:Bu gece
Tomorrow: Yarın
Soon: Yakında

This week: Bu hafta
This month: Bu ay
Next week: Gelecek hafta
Next year: Gelecek yıl, vb.

Örnekleri çoğaltalım:

I am going to finish the book next week.
(Kitabı gelecek hafta ¡bitireceğim.)

The astranaut is going to land the moon tomorrow.
(Astronot yarın aya inecek.)

We are going to clean the chimney next week.
(Bacayı gelecek hafta temizleyeceğiz.)

I am going to show you the new photographs.
(Size yeni fotoğrafları göstereceğim.)

Olumsuz Şekli
(Negative Form)
Iamözne + am/is/are-not + going to + fiil (1. hali)

not going to play with him.

He / She / Itis
We / You / Theyare

Örnekleri çoğaltalım:

I am going to close the door.
(Kapıyı kapatacağım.)

I am not going to close the window.
(Pencereyi kapatmayacağım.)

You are going to meet him at the terminal.
You aren't going to meet him at the bus - station.

Ahmet is going to fail.
He isn't going to fail.

The tourists are going to have lunch at that restaurant.
They aren't going to have lunch here.

Soru Şekli 
(Interrogative Form)
AmIAm/Is/Are + Özne + going to + Fiil (1. hali)

going to hurry?

IsHe / She / It
AreWe / You / They

Örnekleri çoğaltalım:

You are going to try it again.
Are you going to try it again?
(Onu tekrar deneyecek misin?)

The boy is going to fall off the tree.
Is the boy going to fall off the tree?
(Çocuk ağaçtan düşecek mi?)

The children are going to play football this afternoon.
Are the children going to play football this afternoon?

9

Olumsuz Soru Şekli 
( Negative Interrogative)
AmIAm/Is/Are + Özne + not + going to + Fiil (1. hali )

not going to sleep soon?

IsHe / She / It
AreWe / You / They

Olumsuz - soru şekilleri genellikle aşağıdaki şekilde kullandır.

Am I not going to visit him tonight?
Aren't you going to listen to your mother?
Isn't he going to explain it to us?
Isn't she going to wind the clock?
Isn't it going to kill the mouse?
Aren't we going to have breakfast early?
Aren't they going to phone me?

Tag Questions : Sora Ekleri

Cümle olumluTag question olumsuz
I am going to correct your mistakes,am I not?/Aren't I?
You are going to build a garage,aren't you?
Mr. Miller is going to lend you his car,isn't he?
Mrs. Miller is going to use it,isn't she?
It is going to rain heavily,isn't it?
We are going to past them,aren't we?
They are going to catch the early bus.aren't they?
Cümle olumlusuzTag question olumlu
I'm not going to knit a pullover,am I?
You aren't going to repair the radio,are you?
She isn't going to make any coffee,is she?
He isn't going to feed the horse,is he?
They aren't going to refuse him,are they?

Soru - Cevap örnekleri

a) Yes, No cevaplan isteyen sorular.

Are you going to buy another carpet?
(Bir hali daha alacak mismiz?)
— Yes, I am going to buy another one.
— No, I am not going to buy another one.

Are the tourists going to visit the Blue Mosque?
(Turistler Sultân Ahmet Camiini ziyaret edecekler mi?)
— Yes, they a redoing to visit it.
— No, they aren'tgoing to visit it.

Is your father going to have plenty of time in the summer?
(Yazın babanın çok vakti olacak mı?)
— Yes, he is/going to have plenty of time in the summer.
— No, he isn't/going to have plenty of time in the summer.

b) Soru kelimeleriyle sorulan sorular.
What are we going to have for breakfast? (eggs)
(Kahvaltıda ne yiyeceğiz?)
— We are going to have eggs for breakfast.

When are you going to feed the baby? (an hour later)
— I'm going to feed him an hour later.

Who are they going to ask for some help? (their friends)
— They are going to ask their friends for some help.

What time is Bob going to leave home? (a few minutes later)
— He's going to leave home a few minutes later.

How are they going to travel to Italy? (by air)
— They are going to travel by air.


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam880
Toplam Ziyaret1159892