• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/okuling1
 • https://www.instagram.com/okuling

Menü

Present Continuous Tense

Present Continuous Tense
Şimdiki Zaman Çekimleri
IamV1 
+
(ing)
We / You / Theyare
He / She / Itis

When do we use present continuous tense?
Şimdiki zamanı hangi durumlarda kullanırız?

Present continuous tense is used in following situations:
Şimdiki zaman aşağıdaki durumlarda kullanılır.

 • Now
  Şimdi
 • Longer Actions in Progress Now
  Şu anda devam eden uzun süreli eylemler
 • Near Future
  Yakın gelecek
 • Repetition with "Always"
  “Her zaman” ile birlikte tekrar

Use 1 - Now
Kullanım 1 - Şimdi

Use the Present Continuous to express the idea that something is happening now, at this very moment. It can also be used to show that something is not happening now.

Şimdiki zamanı, bir eylemin şu anda, şu saniyede gerçekleştiğini (ya da gerçekleşmediğini) ifade etmek için kullanırız.

Examples:
Örnekler:

You are learning English now.
Şu anda İngilizce öğreniyorsun.

You are swimming now.
Şu anda yüzüyorsun.

am sitting.
Şu anda oturuyorum.

am not standing.
Şu anda ayakta durmuyorum.

They are reading their books.
Şu anda kitaplarını okuyorlar.

They are watching television.
Şu anda televizyon izliyorlar.

What are you doing?
Ne yapıyorsun (şu anda)?

Why aren't you doing your homework?
Neden ödevini yapmıyorsun?

Use 2 - Longer Actions in Progress Now
Kullanım 2 - Şu anda devam eden uzun süreli eylemler

English, now can mean "this second," "today," "this month," "this year," "this century" and so on. Sometimes we use the Present Continuous to say that we are in the process of doing a longer action which is in progress; however, we might not be doing it at this exact second.

“Now” İnglizce’de, duruma göre “şu an, içinde olduğumuz saniye”, “bugün”, “bu ay”, “bu yıl”, “bu yüzyıl” gibi anlamlara gelebilir. Bazen şimdiki zaman, uzun süren ve süregelen bir eylemi ifade etmek için kullanılabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, içinde bulunduğumuz anda, o saniye içerisinde o eylemi yapmıyor olabileceğimizdir. Örnekleri dikkatli bir şekilde inceleyiniz.

Examples:(All of these sentences can be said while eating dinner in a restaurant.)

Örnekler:(Bütün bu cümleleri, iki kişinin bir lokantada yemek yerken birbirlerine söylediklerini düşünebilirsiniz).

am studying to become a doctor.

Doktor olmak üzere öğrenim görüyorum (şu anda yemek yiyorum ama bu sıralar, hayatımın şu aşamasında doktor olmak için öğrenim görüyorum)

am not studying to become a dentist.
Bir dişçi olmak için öğrenim görmüyorum.

am reading the book Tom Sawyer.
Tom Sawyer adlı kitabı okuyorum.

am not reading any books right now.
Şu anda herhangi bir kitap okumuyorum.

Are you working on any special projects at work?
İşte herhangi özel bir proje üzerine çalışıyor musun?

Aren't you teaching at the University now?
Şimdi üniversitede ders vermiyor musun?

Use 3 - Near Future
Kullanım 3 - Yakın Gelecek

Sometimes, speakers use the Present Continuous to indicate that something will or will not happen in the near future.

Bazen, şimdiki zaman, yakın gelecekte bir eylemin gerçekleşeceğini ya da gerçekleşmeyeceğini anlatmak için kullanılır.

Examples:
Örnekler:

am meeting some friends after work.
İşten sonra bazı arkadaşlarla buluşuyorum.

am not going to the party tonight.
Bu gece partiye gidiyorum.

Is he visiting his parents next weekend?
Önümüzdeki hafta sonu ebeveynlerini ziyaret ediyor mu?

Isn't he coming with us tonight?
Bu gece bizimle gelmiyor mu?

Use 4 - Repetition with "Always"
Kullanım 4 - “Her zaman” ile birlikte tekrar

The Present Continuous with words such as "always" or "constantly" expresses the idea that something irritating or shocking often happens. Notice that the meaning is like Simple Present but with negative emotion. Remember to put the words "always" or "constantly" between "be" and "verb+ing."

Şimdiki zaman “always (her zaman)” ve “constantly (sürekli)” ile birlikte kullanıldığında, rahatsız ya da şok edici bir eylemin sıkça gerçekleştiği anlamını verir. Anlamın olumsuz anlamda geniş zamana benzediğine dikkat edin. “be” ve “fill + ing” arasına “always” ya da “constantly” koymayı unutmayın

Examples:
Örnekler:

She is always coming to class late.
Sınıfa her zaman geç geliyor.

He is constantly talking. I wish he would shut up.
Sürekli konuşuyor. Susmasını diliyorum.

I don't like them because they are always complaining.
Onları sevmiyorum, çünkü sürekli şikayet ediyorlar

Important - Non-Continuous Verbs/ Mixed Verbs

It is important to remember that Non-Continuous Verbs cannot be used in any "continuous" tenses. Also, certain "non-continuous" meanings for Mixed Verbs cannot be used in "continuous" tenses. To express the idea of "happening now", you must use Simple Present.

Examples:
Örnekler:

She is loving chocolate. Not Correct
She loves chocolate. Correct

Forming interrogative sentences in present continuous
“Present continuous” için soru cümlesi oluşturma

To form an interrogative sentence in present continuous tense, ”to be” is put before subject and gerund form of the verb put after subject.
Present continuous tense’te soru cümlesi yapmak için, öznenin önüne “to be” fiilinin uygun şekli, ardına da kullanılan fiilin mastar hali getirilir.

Examples:
Örnekler:

They are fighting.
Kavga ediyorlar.

Why are they fighting?
Neden kavga ediyorlar?

He is going.
O gidiyor.

Where is he going?
Nereye gidiyor?

Interrogative 
Soru cümlesi
AreTheyV1 + ing 
(working, studying)
We
You
I
IsShe
He
It

Forming negative sentences in present continuous
“Present continuous tense” için olumsuz cümleler oluşturma

Negative
Olumsuz cümle
Heisn't
is not
V1 + ing 
(working, studying)
She
It
Theyaren't 
are not
We
You
I

Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam880
Toplam Ziyaret1159892