• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/okuling1
 • https://www.instagram.com/okuling

Menü

Future Continuous Tense

will be singing

How do we make the Future Continuous Tense?

The structure of the future continuous tense is:

subject+auxiliary verb WILL+auxiliary verb BE+main verb
invariableinvariablepresent participle
willbebase + ing

For negative sentences in the future continuous tense, we insert not between will and be. For question sentences, we exchange the subject and will. Look at these example sentences with the future continuous tense:

 subjectauxiliary verbauxiliary verbmain verb 
+Iwill beworkingat 10am.
+Youwill belyingon a beach tomorrow.
-Shewillnotbeusingthe car.
-Wewillnotbehavingdinner at home.
?Willyou beplayingfootball?
?Willthey bewatchingTV?

When we use the future continuous tense in speaking, we often contract the subject and will:

I willI'll
you willyou'll
he will
she will
it will
he'll
she'll
it'll
we willwe'll
they willthey'll

For spoken negative sentences in the future continuous tense, we contract with won't, like this:

I will notI won't
you will notyou won't
he will not
she will not
it will not
he won't
she won't
it won't
we will notwe won't
they will notthey won't

 

We sometimes use shall instead of will, especially for I and we.

How do we use the Future Continuous Tense?

The future continuous tense expresses action at a particular moment in the future. The action will start before that moment but it will not have finished at that moment. For example, tomorrow I will start work at 2pm and stop work at 6pm:

At 4pm tomorrow, I will be working.
pastpresentfuture

4pm
  At 4pm, I will be in the middle of working.

When we use the future continuous tense, our listener usually knows or understands what time we are talking about. Look at these examples:

 • will be playing tennis at 10am tomorrow.
 • They won't be watching TV at 9pm tonight.
 • What will you be doing at 10pm tonight?
 • What will you be doing when I arrive?
 • She will not be sleeping when you telephone her.
 • We'll be having dinner when the film starts.
 • Take your umbrella. It will be raining when you return.

 

 

Future Continuous Tense (I will be going)

 Future Continuous Tense, gelecekte devam edecek olan bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Türkçe’ye "yapıyor olacağım" şeklinde çevrilebilir.

- I will be playing tennis at this time tomorrow. (Yarın bu saatlerde tenis oynuyor olacağım.)

STRUCTURE (YAPI)
 
► [WILL BE] + [VERB+ing]
 
 EXAMPLE:
 
When your plane arrives tonight, I will be waiting for you. (Bu gece uçak vardığında, seni bekliyor olacağım.)
 
► [AM / IS / ARE] + [GOING TO] + [VERBing]
 
 EXAMPLE:
 
- When your plane arrives tonight, I am going to be waiting for you. (Bu gece uçak vardığında seni bekliyor olacağım.)
 
 NOT: "Will" Future veya "Going to" Future tensle’lerin kullanımı arasında pek fark yoktur.
 
 Dikkat! Zaman zarflarından sonra gelecek zaman kullanılmaz. 
 
► 
Diğer Future Tense’lerde de olduğu gibi "when" "while" "before" gibi zaman zarflarından sonra future tense kullanılmaz. 
 

  EXAMPLES:
 
- While I am finishing my homework, she is going to make dinner. Doğru
 
- While I will be finishing my homework, she is going to make dinner. Yanlış
 

"FUTURE CONTINUOUS TENSE" TABLO

(+)(-)(?)
I will be playingI won’t be playingWill I be playing?
You will be playingYou won’t be playingWill you be playing?
He will be playingHe won’t be playingWill he be playing?
She will be playingShe won’t be playingWill she be playing?
It will be playingIt won’t be playingWill it be playing?
We will be playingWe won’t be playingWill we be playing?
They will be playingThey won’t be playingWill they be playing?

► USE 1 Interrupted Action in the Future (Gelecekte yarıda kesilen eylemler)
 
 Use the Future Continuous to indicate that a longer action in the future will be interrupted. The interruption is usually an action in the Simple Future. 
 
(Future Continuous Tense gelecekte uzun bir eylemin yarıda kesileceği durumlarda kullanırız. Uzun eylemi yarıda kesen eylem genelde "Simple Future" Tense ile kullanılır.)
 
 EXAMPLES:
 
- I will be watching TV when she arrives tonight. (Bu gece vardığında televizyon seyrediyor olacağım.)
 
- I will be waiting for you when your bus arrives. (Otobüs vardığında seni bekliyor olacağım.)
 
- While I am working, Steve will make dinner. (NOTICE "am working" because of "while.") 
  (Ben çalışırken, Steve yemeği yapacak.) (DİKKAT "while" olduğu için "am working" gelmiştir.)
 
- I am going to be staying at the Madison Hotel, if anything happens and you need to contact me. 
  (Eğer herhangi bir şey olur ve bana ulaşman gerekirse, ben Madison Otel’de kalıyor olacağım.)
 
- He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives.
 (Bu gece kütüphanede çalışıyor olacak, bu yüzden Jennifer geldiğinde onu göremeyecek.)
 
 
► USE 2 Specific Time as an Interruption (Gelecekte belirli bir zaman belirtme)
 
 In USE 1, described above, the Future Continuous is interrupted by an action in the Simple Future. However, you can also use a specific time as an interruption. 
 
(Birinci kullanımda gelecekte bir eylem diğer bir eylem tarafından bölünmüştü. Bu kullanımda ise eylem değil, belirli bir zaman vardır.)
 
 EXAMPLES: 
 
- Tonight at 6 p.m., I am going to be eating dinner. (Bu gece 6’da akşam yemeği yiyor olacağım.)
 
- At midnight tonight, we will still be driving through the desert.  (Bu geceyarısı ıssız bir yolda araba kullanıyor olacağız.)
 
 ► USE 3 Parallel Actions (Paralel eylemler)
 
When you use the Future Continuous with two actions in the same sentence, it expresses the idea that both actions will be happening at the same time. 
 
(Future Continuous Tense’i iki eylemle aynı cümlede kullandığımızda, gelecekte iki eylemin aynı anda yapılacağını belirtmiş oluruz.)
 
 EXAMPLES:
 
- I am going to be studying while he is making dinner. (O yemek yaparken, ben ders çalışıyor olacağım.)
 
- While Ellen is reading, Tim will be watching television. (Ellen kitap okurken, Tim televizyon seyrediyor olacak)
 
- Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time. (Bu gece kitap okuyarak, planları hakkında tartışarak iyi vakit geçiriyor olacaklar.)
 
► USE 4 Atmosphere (Ortam)
      
 In English we often use a series of Parallel Actions to describe atmosphere in the future.

 (İngilizce’de gelecekte bir ortamı anlatmak için paralel eylemler serisi kullanırız.)
 
EXAMPLES:
 
- When I arrive at the party everybody is going to be celebrating. Some will be dancing. Others are going to be talking. A few people will be eating pizza and several people are going to be drinking beer. They always do the same thing.
 
 (Partiye vardığımda herkes kutluyor olacak. Bazıları dansediyor olacak. Diğerleri konuşuyor olacak. Birkaç insan pizza yiyor olacak ve bazıları da bira içiyor olacak. Onlar her zaman aynı şeyi yaparlar.)

Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam234
Toplam Ziyaret1140557